TROCHA O ODDÍLE

...kdo první projel Krumlovem na loďce se už asi nedozvíme. Asi to bylo někdy sakra dávno.
Vzhledem k tomu, že se tok městem kroutí jako splašený had, musely vazby na řeku být docela zřejmé a nějaká ta plavidla se zde asi po léta docela často objevovala.

S rostoucí životní úrovní lidí se některé pro život "běžné" činnosti začaly provozovat pouze pro "radost". Od tud už byl jen malý krůček k nějakému jejich "skupinovému" vyznávání a posléze i organizované činnosti.
Plavení se na "něčem" nebylo samozřejmě v tomto ohledu pozadu...

POČÁTKY KRUMLOVSKÉ ORGANIZOVANÉ KANOISTIKY - 50.LÉTA 20. STOLETÍ

Předchůdcem našeho uskupení byl vodácko-turistický spolek "SOKOL KONOPA", který vznikl ve městě v padesátých letech minulého století. V období všeobecného společenského nadšení a uvolnění nezůstala tehdy ani kanoistika stranou a z iniciativy místních nadšených lidí vzniklo první vodácké uskupení v Českém Krumlově.
Tato doba ale neupadla do zapomnění. O tom, jaké to bylo v začátcích krumlovské kanoistiky si můžeš udělat obrázek hned ze dvou zdrojů:

1. JAN ŠVEHLA,

jeden z průkopníků krumlovské kanoistiky zavzpomínal v roce 2010 (po téměř šedesáti letech) na tyto krásné časy.
Jeho osobité vzpomínky si můžeš přečíst v jeho vlastním článku: Krumlovská kanoistika v padesátých letech(281 kB,*.pdf)
Pro fajnšmekry je připravena možnost tohoto počtení v trochu barevnější podobě:

strana 1(881 kB,*.pdf)

strana 2(1010 kB,*.pdf)

strana 3(765 kB,*.pdf)

Působivé vyprávění dokreslují dochované dobové fotografie z plaveb tehdejších krumlovských vodáků po řece Vltavě a po Lužnici.

2. VĚRA PAZDERKOVÁ,

první cvičitelka krumlovské kanoistické mládeže přidala své vzpomínky o rok později.

Její příběh života kolem vody si můžešt přečíst zde.

KRUMLOVSKÁ KANOISTIKA V 60. - 80. LETECH MINULÉHO STOLETÍ

(zatím ve fázi hledání podkladů)

KRUMLOVSKÁ KANOISTIKA NA PŘELOMU STOLETÍ

(zatím ve fázi sbírání podkladů)

Nicméně nějaké obrázky z této doby najdeš zde

SOUČASNOST KANOISTIKY V ČESKÉM KRUMLOVĚ ("-NÁCTÁ" LÉTA 21. STOL.)


(kapitola se připravuje...)


V současné době má oddíl pevný statut a současně své pevné zázemí.
Sportovní oddíl SK Vltava Český Krumlov sídlí ve svém vlastním klubovém zařízení v Českém Krumlově na Třídě 5. května.


Oddíl provozuje poměrně pestrou činnost od aktivit společenských přes turistické akce po ryze sportovní program.
Do našeho sdružení se hlásí xxxx lidí (seznam těch s registrací Svazu kanoistů ČR najdeš zde).
Oddíl má pevnou strukturu a funkční řízení. 
Hlavním řídícím orgánem je Valná hromada oddílu složená ze všech členů oddílu. Valná hromada se svolává jednou ročně vždy počátkem kalendářního roku. 
Valná hromada zároveň ustanovuje základní výkonný orgán, kterým je výkonný výbor oddílu. Aktuální složení výkonného oddílu je možné najít na stránce "O nás". Výkonný výbor se schází pravidelně jednou za měsíc a řeší aktuální problematiku spojenou s chodem klubu. 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: