Valná hromada 

Termín valné hromady 2025: [TERMÍN ZATÍM NEBYL STANOVEN]

 

O ČEM ROZHODUJE VALNÁ HROMADA?

Valná hromada, nejvyšší orgán klubu, má právo rozhodovat o klíčových otázkách, jako jsou:

  • Sloučení, rozdělení nebo zrušení klubu a majetkové vypořádání při jeho zániku.
  • Schválení stanov klubu a jejich změny.
  • Určení názvu, sídla a symboliky klubu.
  • Volba výboru a kontrolní komise na dobu dvou let.
  • Projednání a schválení zprávy o činnosti klubu a hospodaření.
  • Stanovení hlavních směrů činnosti klubu na příští období.
  • Schválení zásad hospodaření klubu.
  • Rozhodování o prodeji či jiné formě zcizení nemovitého majetku klubu.
  • Schvalování a vydávání organizačního řádu a dalších interních předpisů klubu.
  • Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí výboru o zrušení členství.

KDO SE ÚČASTNÍ VALNÉ HROMADY?

Valné hromady se účastní všichni členové klubu a žáci. Každý člen má právo hlasovat a rozhodovat o záležitostech, které jsou na pořadu jednání. Každý člen má právo na jeden hlas, a zastupování není možné. Žáci mají na valné hromadě právo pouze na poradní hlasování.

KDY SE SCHÁZÍ VALNÁ HROMADA?

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, přičemž je svolávána Výborem. Na žádost jedné třetiny členů, kontrolní komise, předsedy nebo hospodáře musí výbor valnou hromadu svolat do tří týdnů. Pokud výbor nesvolá valnou hromadu podle pravidel, může kterýkoli člen klubu požádat písemně výbor, aby valnou hromadu svolal. Výbor je pak povinen valnou hromadu svolat tak, aby se konala do 6 týdnů.

Valná hromada je svolána formou pozvánky zaslané všem členům klubu a musí být zaslána nejméně 15 dnů před datem konání. Vedle toho musí být konání valné hromady oznámeno i na internetových stránkách klubu.

 

 

Zápisy ze schůzí

2024

Pozvánka a program Valné hromady

Usnesení Valné hromady

2023

Zápis z jednání

Usnesení Valné hromady

 

2022 a starší

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: