Zápisy ze schůzí výboru

Výbor je statutárním orgánem klubu, jehož členové jsou voleni valnou hromadou na období dvou let. Vždy se skládá z předsedy, tajemníka a hospodáře. Jednání výboru se svolává dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc.

Jeho hlavní funkcí je:

  • svolávat valnou hromadu, připravovat podklady pro jednání a zajistit realizaci jejích usnesení,
  • organizovat činnost klubu,
  • řídit hospodaření v souladu se schválenými zásadami hospodaření,
  • spolupracovat s městem, dalšími sportovními organizacemi a dalšími subjekty,
  • rozhodovat o přijetí nebo vyloučení členů. 

Výbor je schopen jednat, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů a pro platnost usnesení potřebuje souhlas nadpoloviční většiny všech členů.

 

Zápisy ze schůzí 

2024

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

2023

LEDEN

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

PROSINEC

2022 a starší

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: