SK Vltava > Kdo je kdo

 Čestní členové klubu

... jsou persony, kterým  klub veřejně vyjadřuje úctu.

 

Je nám ctí, že mezi tyto lidi patří:

Věra Pazderková (roč.31')

            pazderkova

Klub si velice váží jejího přínosu pro rozvoj kanoistiky v Českém Krumlově. V první generaci krumlovských organizovaných kanoistů patřila k průkopníkům této činnosti v našem městě. V padesátých letech minulého století byla prvním krumlovským cvičitelem kanoistické mládeže. Za léta strávená na vodě vychovala několik generací krumlovských kanoistů... 

 

Zdeněk Grossmann (roč.39')

              grosič

Klub si velice váží jeho přínosu pro rozvoj kanoistiky, zejména jejího sportovního pojetí, v Českém Krumlově. Zdeněk Grossmann byl v našem klubu špičkovým závodníkem a cvičitelem mládeže od sedmdesátých let min. st. Svým celoživotním postojem ke kanoistice je  příkladem pro aktivní přístup k životu a to nejen mládeži. Stále aktivní kanoista s druhou výkonnostní třídou i po sedmdesáti letech věku boří mýty o tělesných i duševních aktivitách člověka.

 

 

Josef Kaloš (roč 47')

          kalos

Klub si váží jeho dluhodobých zásluh o rozvoj klubu. Bývalý aktivní závodník (1.VT sjezd), který se aktivně zapojoval a stále zapojuje při řešení majetkoprávních i jiných záležitostí.

          

 

Jiří Jankovský (roč. 50') 

            jankovsky

Klub si váží jeho dluhodobých zásluh o rozvoj klubu, zejména v 90. letech min.století při řešení restitučních problémů bývalé loděnice v objektu Široká 80. Při požádání se vždy ochotně zapojí do pomoci klubu při řešení rozličných záležitostí.

 

 

Všichni výše jmenovaní byli čestnými členy klubu prohlášeni rozhodnutím Valné hromady dne 13.1.2012.

 

Výkonným výborem schválený statut čestného členství si můžeš prostudovat zde: čestné členství(80 kB,*.doc)