SK Vltava > Pořádáme

 7.-8. června 2014 "Krumlovský Down-Town"

7.6. 2014 - závod č.61 - MČR dorostu + 1.ČP žáků + VZ
7.6. 2014 - závod č.60 - MČR družstev dorostu
8.6. 2014 - závod č.62 - VZ + 6.ČP dorostu + JČ přebor

 

Aktuální informace:

9.6.2014:

Oficiální výsledky:

 

5.6.2014:

Bylo rozhodnuto o povinném průjezdu!
       S ohledem na skutečnost, že při volném průjezdu prvního jezu (jez "U Liry" nebo také "U Skleníku")
       by byli zvýhodněni lehčí závodníci, rozhodl pořadatel o zařazení povinného průjezdu v tomto místě.
       Povinný průjezd spočívá v projetí  mezi dvěma bójkami umístěnými vpravo od jezové zdi (kozy).
       Místo s vytyčeným povinným průjezdem je možné prohlédnout zde.

Startovní listiny
       Pořadatel zveřejňuje pracovní verze startovních listin. V případě nesrovnalostí kontaktujete pořadatele.
       Sobotní individuální závod (MČRd, ČPž)
       Závod MČR družstev dorostu
       Nedělní individuální závod (ČPd, JČ přebor)

3.6.2014:

- Trasa závodu byla zkrácena
       V důsledku suché zimy a stále nízkého zavodnění povodí horní  Vltavy 
       byl poskytnut pro závod pouze omezený průtok vody.
       Ve snaze zachovat závod v plánované časové délce bylo rozhodnuto o jeho zkrácení (nyní celkem 3,4 km)
       Start závodu zůstává pod Loděnicí SK Vltava, cíl byl posunut do lokality "U bývalých jatek".

       Cílová linie bude cca 50 m nad soutokem Vltavy s říčkou Polečnicí.
       Aktuální trasu závodu je možné prohlédnout zde

- Plánky:
        Organizace na startu (v okolí loděnice SK Vltava)
        Organizace v cíli závodu
            Pro odstavování automobilů a nakládání lodí používejte výhradně přidělené parkoviště
            a nezastavujte přímo u výstupního místa.
            Při výjezdu na hlavní silnici (Objížďková ulice) je přikázaný směr odbočení vpravo (policie kontroluje...).
            Otočení do směru ke startu se provede přes blízký kruhový objezd.

- Popis trasy
         Trasa závodu probíhá přes tři jezy (+ jeden zatopený).
         Představu o jezech je možné utvořit podle těchto obrázků.
         Momentky jsou provedené při průtoku, který by měl být v korytě v době závodu.
         U obrázků je případně doprovodný komentář. 
         Názorné průjezdy jsou případně k prohlédnutí zde.

- Vodní stav
         Pokud nepřijde nějaké neočekávaná či mimořádná událost, proběhne závod při konstatním průtoku cca 13 m3/s.
         Průtok v korytě u loděnice bude zajištěn v časech: 
                 Pátek 6.6. - 14:00-22:00 hod.
                 Sobota 7.6. - 7:00- 21:00
                 Neděle 8.6. - 7:00 - 14:00
         Aktuální stav je možné shlédnout zde.

- startovní listina
          V každé kategorii vždy nejdříve MČRd, pak ČPž a pak VZ
          Žáci, u kterých v přihlášce nebyl uveden požadavek na účast v MČRd, budou hodnoceni pouze v ČPž (VZ).
          Startovní listina v "pracovní verzi" bude zde zveřejněna v předstíhu (snad ve čtvrtek)
          Případné dohlášky budou za vyšší startovné.

- Program:
      Sobota 7.6.
            7:45-8:45 - výdej startovních čísel (loděnice SK Vltava)
            8:15 - rozprava k sobotním závodům, porada vedoucích činovníků (loděnice SK Vltava)
            9:00 - start závodu č.61 (MČR-d, 1.ČP-ž, VZ)
            17: 30 - start závodu č.60 (MČR družstev dorostu)
            19:30 - vyhlášení sobotních závodů (loděnice SK Vltava)
            Doprovodný program:
                  14:00-17:00 - Krumlovský Open závod v suchém veslování (informace zde)
                  10:00 - 17:00) - Paddle board River Cup Vltava - Open závod (informace zde)
                  20:00-22:00 - K poslechu u loděnice (akusticky) hraje skupina  Wade
       Neděle 8.6.
            9:00 - start závodu č.62 (6.ČP-d, VZ, JČ přebor)
            ?? (předpoklad do 13:00) - hodinu po dojezdu posledního závodníka vyhlášení výsledků (loděnice SK Vltava)
            Doprovodný program:
                  11:00-12:00 - Paddle board River Cup Vltava - Open závod (info)

- Propozice (původní) :
                  - propozice závodu č.61 - VZ + MČR dorostu + 1.ČPž
                  - propozice závodu č.60 -MČR družstev dorostu 
                  - propozice závodu č.62 - VZ +6.ČP dorostu + JČ přebor

 

Další informace.

 - Záštitu nad závodem převzal starosta města Český Krumlov, Mgr.Dalibor Carda

 - Historie závodu Down-Town:
            - zpráva o III. ročníku (2013)
            - zpráva o II.ročníku (2012)
            - výsledky 1. ročnííku (2011)

Plakát ke stažení:

                                      plakát