SK Vltava

Oznámení o konání

Valné hromady  spolku   "SK Vltava Č. Krumlov z.s."

které se uskuteční  v pátek 17.1.2019 se začátkem v 18:00 hod v klubovně loděnice klubu - Tř. 5.května 338, Český Krumlov.


Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti výboru SK Vltava za rok 2019
3. Zpráva o hospodaření v roce 2019
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva o sportovní činnosti za rok 2019
6. Zpráva o investiční činnosti v roce 2019
7. Volby činovníků a výkonného výboru pro období 2020-2021
8. Členské příspěvky pro rok 2020
9. Různé, diskuse
10. Návrh na Usnesení
11. Závěr