SK Vltava

Oznámení o konání valné hromady klubu

Výkonný výbor tímto oznamuje, že výroční valná hromada SK Vltava Český Krumlov z.s. 

proběhne v prostorách loděnice klubu v pátek 11.1.2019

se začátkem v 19:00 hodin.

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Vltava Český Krumlov z.s. v r. 2018
  3. Zpráva o hospodaření klubu v r. 2018
  4. Zpráva o sportovní činnosti v r. 2018
  5. Zpráva o investiční činnosti v r. 2018
  6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018
  7. Členské příspěvky 2019
  8. Různé, diskuse
  9. Návrh na usnesení
  10. Závěr
Za výbor SK Vltava Český Krumlov,
Tomáš Palouda,předseda

 

Oficiální informační systém regionu Český Krumlov