SK Vltava

Oznámení o konání valné hromady klubu

Výkonný výbor tímto oznamuje, že výroční valná hromada SK Vltava Český Krumlov z.s. 

proběhne v prostorách loděnice klubu v pátek 11.1.2019

se začátkem v 19:00 hodin.

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Vltava Český Krumlov z.s. v r. 2018
  3. Zpráva o hospodaření klubu v r. 2018
  4. Zpráva o sportovní činnosti v r. 2018
  5. Zpráva o investiční činnosti v r. 2018
  6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018
  7. Členské příspěvky 2019
  8. Různé, diskuse
  9. Návrh na usnesení
  10. Závěr
Za výbor SK Vltava Český Krumlov,
Tomáš Palouda,předseda