SK Vltava

13.ledna 2012 proběhlo řádné zasedání nejvyššího klubového orgánu, klubové

Valné hromady

 

Pokud jsi člen, tak si zprávu o průběhu a vyvozené závěry můžeš přečíst v zápise, který pod heslem najdeš v balíku informací pro členy, resp. na příslušné stránce.

Nečlen nečtením zápisu přijde o vcelku nezajímavé údaje z klubového fungování (schvalování a schvalování...)

 Zajímavou a pro nás s pýchou zveřejněnou informací je ta, že při tomto zasedání byla čtyřem osobám veřejně projevena úcta a byl jim udělen titul "Čestný člen klubu".

(Titul jim bude předán při nejbližší vhodné příležitosti).

Jmenovitě tyto osoby najdeš na samostatné stránce.