SK Vltava

Závodní sezóna na českých tocích skončila.

Z pohledu SK Vltava - SPOKOJENOST !

Možná někdo měl ve vztahu ke své osobě někdy větší ambice,
nicméně z našeho klubového pohledu o ní nelze hovořit jinak, než o vydařené !!

Z pohledu hodnocení sportovních výsledků jednotlivých klubů v rámci republiky jsme se dostali do pro nás doposud neznámých výšin.

Po sečtení všech dosažených výsledků mezi 76 hodnocenými kanoistickými kluby České Republiky
 (svaz kanoistiky registruje 106 klubů, ale zástupci pouze 76 z nich dosáhli ve sportovnívh výsledcích na "nějaký bodík")
jsme obsadili:

 • šesté místo při hodnocení výsledků dosažených při reprezentaci České Republiky na MS a ME.
                               (výsledky seniorské a juniorské reprezentace ČR)
 • jedenácté místo při hodnocení výsledků dosažených při Mistrovstvích České Republiky
                               (výsledky seniorských, dorosteneckých i žákovských šampionátů)
 • páté místo při hodnocení výsledků dosažených v rámci Českého poháru
                                (nejvyšší domácí dlouhodobá soutěž - pouze seniorská)
 • šesté místo při hodnocení zisku výkonnostních tříd v rámci republikových kanoistických žebříčků
                                (zisky Výkonnostních tříd širší členské základny bez držitelů 1.VT,
                                 jejichž přínos je započítán již v rámci předchozího hlediska - Českého Poháru)
 • ŠESTÉ MÍSTO PŘI CELKOVÉM HODNOCENÍ
                                 (součet bodových zisků z předchozích čtyř hodnodcených kapitol).
  V celkovém hodnocení v rámci oblasti "Čechy" nám patří třetí místo hned za národními středisky USK Praha a Dukla Brandýs.

Zajímavý je určitě pohled na pohyb našeho klubu na této stupnici v posledních letech. Dosažitelné údaje jsou z let 2006-2011:

Celková umístění našeho klubu v rámci celé ČR:

      2006 - 34.místo
      2007 - 40.místo
      2008 - 41.místo
      2009 - 27.místo
      2010 - 9.místo
      2011 - 6.místo

Bodové zisky a pořadí našeho klubu v rámci ČR v jednotlivých letech udává tato tabulka.

 

Statistiky, sumáře a žebříčky kanoistické sezóny 2011: